kancelaria@legepartners.szczecin.pl - tel. 501 396 147

Specjalizacja

- prawo cywilne, w tym spory na tle umów ubezpieczenia

- prawo handlowe, w tym zakładanie oraz przekształcanie spółek handlowych

- prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów

- prawo lokalowe, w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, 

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- prawo gospodarcze

- prawo administracyjne oraz podatkowe

- prawo budowlane

- prawo karne, w tym pełnienie funkcji obrońcy