kancelaria@legepartners.szczecin.pl - tel. 501 396 147

O nas

Grzegorz Woźniak, radca prawny                                                   

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (Sz – 1145). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył 3,5 letnią aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w Kancelarii Radcy Prawnego Janusza Harbuz-Wójciak w Szczecinie. Posługuje się językiem angielskim.

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, radca prawny                 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (Sz – 1144). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła 3,5 letnią aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Kancelarii Radców Prawnych Licht&Przeworska s.c. w Szczecinie. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. z zakresu Prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim.